» Roman 9 - Het Apollo Orakel
*


Roman 9 - Het Apollo orakelNovelle over het maken van een speelfilm: 'Apollo's tuinman' is gesitueerd op het Griekse eiland Rhodos en speelt in de jaren 60 van de 20e eeuw.
Het is de tijd van de seksuele revolutie. De losbandigheid van de Amerikaanse filmmakers speelt in het verhaal een belangrijke kenterende rol, evenals de onkunde over werkelijke en gespeelde orakels bij een Apollo tempel.
Films worden opgenomen op celluloid, met logge camera's. Internet en mobiele telefoons bestaan nog niet. Maar het filmdorp is voorzien van alles wat voor het maken van een film nodig is. Tijdens het filmen op locatie is er geen behoefte aan contact met de buitenwereld. Die behoefte ontstaat pas, wanneer de hele productie dreigt te stranden.
Het zijn de onbekende medewerkers in de periferie die onverwachte oplossingen aandragen. Hebben die oplossingen het gewenste resultaat? Alles wordt geprobeerd, en de effecten worden met cynisme, met argwaan of hoopvol, maar hoe dan ook in spanning afgewacht.
Weet de locatiemanager alle tegenslag ten goede te keren? Of krijgt het Apollo orakel gelijk?

Het verhaal heeft de omvang van een novelle. Tijdstip van uitgifte: eind 2017.


Het boek telt 136 pagina's.
ISBN 978-90-484-4278-2
NUR 301

Prijs: E 11,41 ex verzendkosten.
Te bestellen bij: Uitgeverij Lecturium, Zoetermeer
of bij de auteur
of bij de boekhandel, met ISBN nummer
(vraag dan wel naar bijkomende kosten)


Een fragment: (p. 31/32)
Op de set wordt hard gewerkt. Tot op het binnenplein van Film Village is de herhaalde klap van het clapboard te horen, waarmee de gaffer de takes van elke op te nemen scene aankondigt. Ook diens hoge jongensstem draagt tot in het dorp.
'Scene 145, take 13.' Tien seconden later: 'Scene 145, take 14.' Vrijwel onmiddellijk gevolgd door: 'Scene 145, take 15.' Gevloek van deze of gene. Een nieuwe klipklap. 'Scene 145, take 16.'
Degenen die meedoen in volgende scenes maken zich klaar voor de korte wandeling naar de set. Daar klinkt het bekende fluitje, de megafoon oproep:
'Scene 146, waar zitten jullie? Casey!!'
'Ja baas, we zijn er al.'
Mick, met een snel glas fris in de hand, hoort de volgende aankondiging.
'Scene 146, take 1.'
Een vaag gemurmel, wat applaus, en dan: 'Scene 147, take 1.'
Het loopt, denkt hij opgelucht, we zijn in de running! Hij wendt zich glimlachend naar Bob en Billy, die zich onverstoorbaar bezighouden met voorbereidingen voor de lunch. De hele keukenbrigade is rustig maar onafgebroken aan het werk.
'Hij gaat lekker, vind je niet?'
Bob knikt instemmend; Billy haalt met een minachtende trek op haar gezicht de schouders op.
Mick kijkt haar verbaasd aan.
'Vind jij van niet, Billy?'
'Ach...' Billy maakt een afwerend gebaar. Ze veegt de afgesneden broodkorstjes in een bak en legt de plakjes brood voor de clubsandwiches op stapeltjes. Ze lijkt niet erg toeschietelijk.
Mick duwt door.
'Wat vind jij dan Billy?'
Nu kijkt ze op.
'Het is allemaal flauwekul, in die film. Dat gelooft toch geen hond! Zo werkt een orakel helemaal niet. Ze zouden eens bij het echte orakel moeten gaan kijken. Daar komen ze ginds uit het dorp nog altijd om raad vragen en dat gaat zo al duizenden jaren lang. Dan zie je meteen dat het wel wat anders is dan dat gedoe daar.'
Een laatdunkende blik in de richting van de set.
'Typische Hollywood shit. Maar ach, als het publiek er in trapt, wat doet het er dan toe wat ik er van vind?'
'Nou, ik vind het wel interessant wat je daar zegt,' klinkt een vreemde mannenstem achter hun rug. Ze schrikken er alle drie van.
Als ze zich omdraaien zien ze een tengere man van rond de vijftig naderbij komen. Hij is niet onknap maar hij hoort duidelijk niet bij de cast. Mick weet zeker dat hij de man ook niet bij de crew heeft ingehuurd. Hoe heeft hij toegang gekregen tot het filmdorp? De zaak is hermetisch afgegrendeld van de buitenwereld die met alle gretige nieuwsgierigheid veel overlast veroorzaakt. Is de bewakingsdienst te kort geschoten?
Hij hoeft het zich niet lang af te vragen. De vreemdeling steekt zijn hand uit en stelt zich voor als Alan Crombie, de scenarioschrijver.
[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020