» Kleine ges. H'lem
*

De kleine geschiedenis van Haarlem - voor dummies

Een nieuwe uitgave van de Historische Werkgroep.
Op 6 mei 2017 werd dit handzame boekje over Haarlems historie gepresenteerd, in de meest Haarlemse van alle boekhandels: De Vries aan de Gedempte Oude Gracht.
Het eerste exemplaar werd aan burgemeester Jos Wienen overhandigd, die daarop een passend dankwoord uitsprak.

Deze 'kleine geschiedenis' is er een in een lange reeks van 'voor dummies' van Uitgeverij bbnc.
Behalve allerlei praktische doe-boekjes zijn er ook al 'kleine geschiedenissen' van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Er zullen er wel meer volgen, maar Haarlem zit nu dus ook in de 'dummies' reeks.

In kort bestek komt de geschiedenis van prehistorie tot ongeveer 1970-1980 aan bod, met als sluitstuk de tien belangrijkste historische (lees: toeristische/bezienswaardige) plekken. Dit laatste hoofdstuk is beschreven als een soort wandeling langs die plekken, en zal daarmee waarschijnlijk het meest nageslagen deel zijn.

Boudewijn van Os, die via boekhandel De Vries in aanraking kwam met de 'dummies' serie en die zich enthousiast heeft ingezet voor de Haarlemse editie, is behalve voorzitter van de Historische Werkgroep de auteur van dit boekje. Met taalkundige ondersteuning van Klaas de Jong en met historische ondersteuning van ondergetekende is er een alleszins leesbaar geheel gewrocht. Maar dat het boekje er is gekomen, is toch vooral zijn eigen verdienste en het is terecht dat zijn naam op de achterkaft staat.

Het is bij alle boekhandels te koop voor slechts E 9,-. Handig om zo'n naslagwerkje in huis te hebben; leuk cadeautje voor niet-Haarlemmers die onze stad komen bezoeken.

Overzicht van de inhoud:

1. Prehistorie
-- drassig Holland / onder de grond van Haarlem

2. Middeleeuws Haarlem (500-1500)
-- Haarlem / van grafelijk hof naar stadhuis / Haarlem in de middeleeuwen / Haarlem nog geen stad / Haarlem krijgt stadsrechten / Haarlem groeit / stadsbestuur / Gilden / bier / textielindustrie / scheepsbouw / Haarlem failliet / legenden / schuld en boete

3. De kerk in de middeleeuwen (500-1500)
-- kloosters, kerken, hofjes en gasthuizen / de oude Bavo / het Karmelietenklooster / Jacobijnenklooster / het Begijnhof / Gangolf gasthuis / sint Elisabeth gasthuis / het sint Jansklooster / leprozen- pest- en dolhuis

4. De zestiende en zeventiende eeuw (1500-1700)
-- rederijkers / voorboden van de opstand / don Frrederik was voorbereid / het beleg van Haarlem / wederopbouw na het Spaanse beleg / Lieven de Key en de bouwkunst / de Nieuwe Kerk / schilderkunst / nieuwe genres / Frans Hals en Judith Leyster / bierbrouwers / de Drie Lelyen / scheepsbouw / trekvaart / textielnijverheid / Haarlem drukkersstad / de tulpenmanie

5. De Nieuwe Tijd (1700-1815)
-- Economische versukkeling / textielindustrie naar het oosten / rijkdom en armoede / Johan Enschede en zonen / de Verlichting in Haarlem / Pieter Teyler van der Hulst / onderwijs / de Haarlemse kweekschool / roerige tijden / de Franse overheersing

6. De ijzeren eeuw (1815-1914)
-- verlangen naar rust en orde / een kortzichtig bestuur / invloed op het stadsbestuur / verslechtering / stinkende grachten gedempt / afbraak / Jan David Zocher jr.

7. Industriƫle opkomst (1839-1940)
-- de textielindustrie / het spoor / J.J. Beijnes / Droste / een groeiende stad / zware industrie / Hendrik Lorentz / de Spin van Fokker

8. Nederland neutraal (1914-1940)
-- neutraliteit / Fokker tijdens de eerste Wereldoorlog / honger en ziekte / tussen 1918 en 1940 / ir. L.C. Dumont / de toren van het stadhuis / crisis in de jaren dertig

9. Modern Haarlem (1940-heden)
-- oorlogsslachtoffers / Hannie Schaft / Corrie ten Boom / honger / Haarlem bloemenstad / Teisterbant / popcultuur / Haarlem filmstad / Haarlemse sporthelden / voetbal / honkbal / schaatsen / judo

10. Tien belangrijke historische plekken
-- op en rond de Grote Markt / Spaarne-oever: Teylers museum, de Waag / de oost-oever van het Spaarne / de Haarlemmerhout / de nieuwe of kathedrale sint Bavo / de Vijfhoek / de Heiliglanden / NS station / Haarlemse hofjes / Haarlemse winkelstraten
[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020