» Roman 8 - De Wittenburg dynastie
*
De Wittenburg Dynastie

Deze historische familieroman vertelt het verhaal van een verarmde Amsterdamse familie.
Jo en haar dochter Sina worden uitgebreid geportretteerd, met een korte uitloop naar de derde en vierde generatie.
Tegen de achtergrond van 20e eeuws Amsterdam met zijn grootstedelijke problematiek, de crisis van de dertiger jaren en de gevaren en noden van de oorlogstijd, worden hun levensbeslissingen begrijpelijk. Dat de familie zou afstammen van een geslacht dat betere tijden heeft gekend, wordt slechts door een toevallige vertelling aan de vergetelheid ontrukt. Maar, zoals moeder Sien nuchter opmerkt: zo'n verhaal, daar betaal je de bakker niet mee. En niemand weet of het echt waar is.
Aan het begin van de 20e eeuw balanceert de familie tussen fatsoenlijke armoede en de goot. Hoe volgende generaties daarmee omgaan, en welke hilarische en soms groteske gevolgen dat heeft, wordt in dit boek beschreven. De titel is een ironische knipoog.

De achtergrond:

Het verhaal bevat autobiografische elementen, maar de eigen familiegeschiedenis is veralgemeniseerd, met de bedoeling dat familieleden zichzelf niet meteen herkennen (en buitenstaanders al helemaal niet). Bovendien is dat persoonlijke verhaal omgewerkt tot een historische roman. Die 'geromantiseerde' familiegeschiedenis is ingebed in het werkelijke twintigste eeuwse bestaan in de stad Amsterdam, met alle ups en downs die uit de alledaagse werkelijkheid geplukt zijn zonder de realiteit geweld aan te doen. Leidraad in het verhaal is de armoede in de familie, die al aan het begin van de negentiende eeuw is ingezet en waaruit geen ontsnappen mogelijk lijkt.

Dat een familieverhaal is geromantiseerd, dat wil zeggen omgewerkt tot de roman-vorm, wil niet zeggen dat de gebeurtenissen zijn gedramatiseerd, met andere woorden: niet heftiger of dramatischer gemaakt dan de werkelijkheid. Die was vaak al heftig en dramatisch genoeg.
Het 'romantiseren' toont zich vooral in de namen en de dialogen. Die zijn op sommige plaatsen aangepast aan de romanvorm. Het zij mij vergeven. Ik wilde een persoonlijk verhaal schrijven dat toch algemene zeggingskracht had.Omvang: 177 pag.
ISBN nummer: 978-94-6008-267-02
Te bestellen bij: www.kirjaboek.nl
Prijs E 14,50 ex verzendkosten

Dit boek is opgedragen aan mijn kinderen en kleinkinderen.

Het verhaal heeft als leidraad en zinspreuk meegekregen:
" Hoop op een betere toekomst blijft de kurk waarop de mensheid drijft. "


De inhoud in hoofdstukken:

I Jo (1886-1974) 7
II Jo en Sina (1920-2003) 61
III Sina en Nora (1949) 110
IV Nora en haar kinderen 143
Genealogie 174


Een fragment:

Vader keek om zich heen.
'Waar zijn de andere kinderen?' vroeg hij opeens.
'Gerrit en Jetje slapen al,' zei moeder Sien, 'Jaap is natuurlijk op de kazerne, en Fie slaapt bij een vriendin omdat ze morgenvroeg een boodschap voor de meester moeten doen. Anders was het zo ver lopen.'
'Hm. Nou, jij moet ook naar bed, Jo.'
Jo vond het nog wel erg vroeg om al te gaan slapen, maar ze maakte geen tegenwerpingen. Voorzichtig, om haar broertje en zusje niet wakker te maken, klom ze naar de bovenplank van de bedstee. Ze hing haar bovengoed aan een spijker, trok haar pon aan en kroop onder de dunne deken. Vanavond had ze de hele ruimte voor zichzelf, heerlijk! Van haar mocht Fie vaker bij een vriendin slapen.
'Goenacht moe.'
'Trusten kind.'
Ze zag hoe haar moeder de deurtjes dicht deed. In de donkere beddenkast lag ze nog even te luisteren naar de gedempte stemmen van haar ouders. Het klonk kalm. Vanavond geen ruzies, dacht ze dankbaar. Beneden zich hoorde ze Jetje een beetje rochelen in haar slaap. Die was altijd ziek of onderweg. Vooral als ze ergens mee moest helpen, dacht Jo een beetje nijdig. Vorig jaar sliep Jetje nog boven pa en moe in de andere bedstee. Toen sliep Jaap nog naast Gerrit. Maar zodra Jaap matroos werd en het huis uit ging, had vader de kleine Jetje naar diens slaapplaats gestuurd. Jo hoorde de lichte snurk van haar jongste broertje over Jetjes gerochel heen. Een licht gekraak uit de tegenoverliggende bedstee gaf aan dat ook pa en moe al naar bed gingen. Wat vroeg! Het was nog niet eens helemaal donker buiten. Wat kraakte die bedstee; of was het haar vader die iets gromde? Jo dacht slaperig aan haar vaders verhaal over oude adel en geld verkwisten. Dus haar vader stamde van de rijkdom af die in een kasteel had gewoond. Dan deden zijn kinderen dat ook. Door haar eigen aderen stroomde dus ook een beetje deftig bloed. Daar had je natuurlijk niks aan, al was het een grappig idee. Moe zou zeggen: daar betalen we de bakker niet mee. Maar het was haast net zoiets als dat verhaal van die te vondeling gelegde prinses. Al was die later toch teruggevonden en weer naar het paleis gebracht. Je kon dus wel van boven naar beneden zakken in het echte leven, maar andersom, dat lukte nooit, had haar moeder gezegd. Was er geen enkele weg omhoog? Jo dacht na, maar voordat ze veel verder kon denken, zakte ze in de diepe put van de slaap.

[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020