» Primavera
Foto *

Deze Haarlemse schrijfkring is opgericht in april 2015.

In 2017 is een gezamenlijke verhalenbundel uitgebracht, die heel toepasselijk 'Lente-perikelen' is gedoopt. Met als subtitel: Schrijfgroep Primavera stoeit met schrijfopdrachten. Zie de pagina Lente-perikelen onder de rubriek Korte verhalen.

Vier van de schrijfsters willen na het uitbrengen van 'Lente-perikelen' aan de slag met een groter eigen werk. Dat betekent dat er geen korte opdrachten meer worden gegeven, maar dat ieder steeds een (deel van een) hoofdstuk ter bespreking aanlevert. We komen nog altijd bijeen op de tweede woensdag van de maand. De meest recente samenkomst en opdracht staat onderaan.
Scrollen dus.

*

Vaste tijd van samenkomen: de tweede woensdag van de maand.
Tijdstip: van ca. 20.00 uur tot ca. 22.00 uur.

OVERZICHT VAN DE BIJEENKOMSTEN EN DE OPDRACHTEN

De eerste bijeenkomst: woensdag 13 mei 2015, om 20.00 uur, bij Joana.
Joana's opdracht (voor 10 juni) Beschrijf iets wat er in je leven is gebeurd, dat een positieve verandering heeft gebracht (zinvol kruispunt)
Dit mag in elke gewenste vorm: gedicht, proza, fictie, non-fictie, blog, column.


De volgende bijeenkomst: woensdag 10 juni, bij Babette.

*

Babette's opdracht voor 8 juli: Het schrijven van een dialoog tussen twee mensen die elkaar na lange tijd weer tegen komen. Ze vertellen elkaar dan natuurlijk over wat er allemaal in hun leven is gebeurd.

De volgende bijeenkomst: woensdag 8 juli, 19.30 uur, bij Petra.

*

Petra's opdracht, voor 9 september: schrijf een stukje over een ALLEDAAGSE gebeurtenis.

De volgende bijeenkomst is op 9 september, 20.00 uur, bij Leny.

*

Leny's opdracht, voor 14 oktober: schrijf een stukje over een BN-er (bekend van TV, theater, politiek, heden of verleden of wat dan ook) ZONDER de naam van de persoon te noemen.
Dat is puur beschrijvend, maar het vraagt ook heel wat observeren en analyseren. De bedoeling is dat een lezer (wij, dus) kunnen begrijpen om wie het gaat.

De volgende bijeenkomst is op 14 oktober, bij Jessie.
WIJZIGING:
wegens ziekte van Jessie en Joana is deze bijeenkomst naar de volgende maand geschoven. Het wordt dus: 11 november. Bij Jessie. Met dezelfde opdracht.

We hebben afgesproken dat je tekst in principe niet meer dan 1 A4 wordt. Minder mag ook. En ietsje meer... ach...

Inleverdatum tekst voor de volgende bijeenkomst: 1 week tevoren, dan hebben we allemaal genoeg tijd om te lezen.

*

De volgende bijeenkomst is op woensdag 9 december, 20.00 uur, bij Joana.
Inleverdatum: rond mailen op 2 december.

De opdracht van Jessie, voor 9 december:
Beschrijf van binnenuit een gezin de vreemde gewoontes van de gezinsleden (die de gezinsleden zelf niet als vreemde gewoontes ervaren)
Het mag vanuit het perspectief van een persoon, of bijv. van een huisdier. Of een kamerplant. En: het mag feit of fictie zijn.

*

De volgende bijeenkomst is op 13 januari 2016, 20.00 uur, bij Babette.

De opdracht van Joana, voor 13 januari 2016: (maildatum: uiterlijk 6 januari)
Beschrijf een dialoog/discussie tussen Sinterklaas en de Kerstman. Met een verrassend slot.

*

De volgende bijeenkomst is op 10 februari, bij Leny.

De opdracht van Babette: Je zit met een aantal mensen in een ingesneeuwd huis. Om de tijd te doden vertelt iedereen een verhaal. Vertel alleen het verhaal van de 'ik',binnen die setting. Maildatum: uiterlijk 3 februari.

*

De volgende bijeenkomst is op woensdag 9 maart, bij Petra.

De opdracht van Leny, voor 9 maart:
Maak een beschrijving van (een deel van) een omgeving waar een (toekomstig, fictief) verhaal speelt.
Is het binnen, beschrijf dan een interieur.
Is het buiten, beschrijf dan een landschap. Een tuin, een bos, bergen, een woeste rivier, een kabbelend beekje, vlakke weilanden met slootjes en koeien etc.

Het gaat dus puur om een korte beschrijving van een omgeving, waarin een verhaal zou kunnen spelen. Daarmee veranker je een verhaal. Geen heel verhaal, geen personages.

*

De volgende bijeenkomst is op 13 april bij Jessie
De opdracht van Petra, voor 13 april:
Beschrijf een Marktplaats transactie (kan kopen of verkopen zijn. Met welke menselijke interactie krijg je te maken?)

*

De volgende bijeenkomst is op 11 mei, bij Joana
De opdracht van Jessie, voor 11 mei:
Maak een persoonsbeschrijving van de opsteller van de volgende advertentie:
" Welke vrouw wil mij af en toe verwennen? Je krijgt er E 50 voor en ik heb een roze hartje in mijn haar. "

*

De volgende bijeenkomst is op 14 september, bij Petra.
De opdracht van Joana, voor 14 september:

Een bekend zangers duo bouwt hun tournee bus om tot camper en gaan daar een aantal maanden mee toeren. Het idee gaat eigenlijk om de tegenstelling waarbij een bekend duo in een compleet andere wereld terecht komt en hun leven om moet gooien.
Later is dit bijgesteld en verbreed tot: een verhaal met een onverwachte wending.

*

De volgende bijeenkomst is op 12 oktober, bij Leny.
Petra's opdracht voor 12 oktober:
Schrijf een brief. Wie de afzender is en wie de geadresseerde, en wat het onderwerp is, dat mag je allemaal zelf bedenken.

*

De volgende bijeenkomst is op 9 november, bij Jessie
Leny's opdracht voor 9 november:
Maak een tekst met daarin de volgende vier woorden: hengst, slapjanus, wachten, e-mail prullenbak,
en mail dit op 2 november naar allen.

*

De volgende bijeen komst is op 14 december, bij Joana.
Jessie's opdrachtwoord 14 december:
Maak een tekst bij een foto van drie Staphorster dames bij een kraampje,
en mail die op 7 december naar allen.

*

De volgende bijeenkomst is op 11 januari 2017, bij Babette.
Joana's opdracht voor 11 januari:
Waarover mannen zich in hun mannelijkheid aangetast voelen.

*

De volgende bijeenkomst is op 8 februari, bij Petra.
Babette's opdracht voor 8 februari:
Beschrijf een wandeling in de natuur, door 2 mensen
Hierin een dialoog met een goed bewaard geheim.

*

De volgende bijeenkomst is op 8 maart, bij Leny.
Petra's opdracht voor 8 maart:
Schrijf een blog, over een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent.

*

De volgende bijeenkomst is op 12 april, bij Joana.
Leny's opdracht voor 12 april:
Schrijf een korte biografische schets, enigszins toegespitst op schrijven,
bij voorkeur in de derde persoon (niet 'ik' maar 'zij')
die je zonder problemen gepubliceerd zou willen zien
(schrijf er niets in dat je niet 'out in the open' wilt gooien).
Ca. 200-250 woorden.

*

De volgende bijeenkomst is op 10 mei, bij Jessie.
Joana's opdracht voor 10 mei:
Beschrijf een tic of bijzondere eigenschap waarvan je je bewust bent en waar je blij van wordt / geluk uit put. (ca. 1A4 maximaal.)
Algemene opdracht: Bedenk een titel voor een boek.

*

De volgende bijeenkomst is op 14 juni, bij Babette.
(Jessie's opdracht wordt verplaatst naar de tweede woensdag in september, na het zomerreces)
Op 14 juni bespreken we de laatste toegevoegde en/of geredigeerde teksten (want deadline inleveren is 15 juni).

*

De volgende bijeenkomst is op 13 september, bij Petra (?)
Jessies's opdracht voor 13 september:
Beschrijf een vakantie-ervaring / reisverhaal.

Hierna zijn we vooral bezig geweest met teksten voor ons boek Lente-perikelen.
In november/december 2017 pakken we de schrijfdraad weer op.

*

De volgende bijeenkomst is op 13 december, bij Joana.
Geheel in kerstsfeer, gaan we goede schrijfvoornemens maken voor het nieuwe jaar.
Leny heeft wel een plannetje achter de hand.

*

De volgende bijeenkomst is op woensdag 17 januari 2018, bij Petra.
We gaan op een andere manier verder met schrijven.
De eerste opdracht nieuwe stijl is een leesopdracht.
Lees uit het overhandigde boek tenminste twee van de vijf verhalen, naar keuze (niet het mijne).
Beantwoord de vragen die daarbij zijn gesteld.

Deze bijeenkomst is afgelast en verplaatst naar woensdag 14 februari 2018.

*

De eerstvolgende opdracht, voor 14 maart 2018, is een schrijfopdracht, zoals overhandigd.
Beschrijf 1 dag of voorval of gebeurtenis uit je leven. NIET wat voorafging, NIET wat volgde, ALLEEN
die ene dag of gebeurtenis.

*

Data van de volgende bijeenkomsten:
elke tweede woensdag van de maand, om beurten bij elkaar thuis
minstens een week tevoren inleveren tekst (is uiterste deadline! Later ingeleverd wordt niet besproken)
Eerstvolgende: 14 november 2018, bij Jessie.

*

wordt nog vele malen vervolgd
[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Copyright 2002-2019