» Roman 7 - Branwen, dochter van Ynys Mon
*

Branwen, dochter van Ynys Mon

Korte inhoud:


Dit is het verhaal, in terugblik, van drie generaties Welshe vrouwen. Een grootmoeder, een moeder, een (klein)dochter.
De laatste, Branwen, heeft jaren in de Verenigde Staten gewoond, is van haar wortels vervreemd, maar lijkt bij terugkomst de traditionele draad weer snel op te pakken. Dat de buitenwereld anders tegen haar aankijkt dan zijzelf denkt, en welke consequenties dat heeft, daar komt Branwen pas na enige jaren achter.
Ze wil erkenning voor haar moeders talenten en helpt haar om een eigen winkel op te zetten. Haar grootmoeder leert haar werken met geneeskrachtige kruiden en met de energie die ze van het eiland Ynys Mon krijgt. Hoewel Branwen kritisch is en weinig geloof hecht aan paranormale krachten, vindt ze de huismiddeltjes die ze leert maken, wel nuttig.
Ze wordt door de eilandbevolking bekeken en beoordeeld. Er wordt geroddeld. Daarbij krijgt ook haar tweelingbroer een veeg uit de pan, en wordt het verleden van haar moeder en grootmoeder er bijgesleept.
De gevolgen lijken eerst alleen maar vervelend, maar als ze midden in de winter in een onderaardse grafgang wordt opgesloten, ontstaat er wel degelijk levensgevaar.

Het verhaal speelt op het eiland Anglesey [dat vroeger Ynys Mon heette], aan de noordwestkust van Wales, in het eerste decennium van de 21e eeuw.Omvang: 327 pagina's
Verkoopprijs: E 18,50 ex verzendkosten
Te bestellen bij: www.kirjaboek.nl
ISBN nummer: 978-94-6008-234-4

The making of...

Lang geleden maakte ik met mijn jongste zus en haar dochter een trip naar Wales. Zo kwamen we ook terecht op het eiland Anglesey. De prehistorische vindplaatsen triggerden mijn fantasie. Vol goede moed begon ik een verhaal te weven rond een van die vindplaatsen, de Bryn celli Ddu, vrij vertaald de Heuvel in het donkere Woud.
In eerste aanleg was het verhaal snel klaar. Maar het was nog niet gerijpt.
Het verhaal had een strikt chronologische volgorde en stond in de verleden tijd. Dat leverde weinig verrassingen op; zowel de ontwikkelingen als het einde waren te voorspelbaar. Het kabbelde te veel; de spanningsboog was te zwak. Ik legde het weg en keek er lange tijd niet naar om.
Enkele jaren later pakte ik de draad weer eens op. Ik probeerde of omzetten naar de tegenwoordige tijd een verbetering zou zijn. Dat was het wel, maar de voorspelbaarheid en de zwakke spanningsboog bleven. Ik liet het opnieuw jarenlang ongebruikt in de computer staan.
Vrij recent pakte ik het probleemverhaal opnieuw op. Nu knipte ik het hele verhaal in stukken. Het begin veranderde: het begon nu vlak voor de apotheose, en het levensverhaal van de drie Welshe vrouwen werd als flashback neergezet, losjes gekoppeld aan het benauwende bijna-eind. Het perspectief veranderde van de 'alwetende verteller' naar het enkelvoudig perspectief van de hoofdpersoon. Uitweidingen die het verhaal stroperig maakten, werden geschrapt. De flashbacks staan in de verleden tijd, het heden in de tegenwoordige tijd en in een andere grafische vorm. Daardoor begon er wel spanning in het verhaal te komen, en dat dwong tot een ander eind dan het voorspelbare.
Het is geen page-turner en dat pretendeert het ook niet. De lezer leert de drie vrouwen, zo verschillend van aard, via de flashbacks kennen en leert gaandeweg doorzien waarom de dingen gebeurden zoals ze gebeurden. Maar de afloop mag verrassen.
Het is geen open einde; daarvoor krijgt de lezer teveel hints aangereikt die de fantasie in een bepaalde richting stimuleren. Maar het is niet 'dichtgetimmerd'; de lezer kan de gedachten over verschillende mogelijkheden laten dwalen. En dat is toch wat een boek moet bewerkstelligen. Lees maar...


Een kort fragment

Penny was niet verbitterd. Het was meer de aanvaarding hoe de wereld tegen haar aan keek, besefte Branwen. Van nature passief van aard, accepteerde ze kritiekloos de mening die haar omgeving over haar had.
'Ik weet niet of granny jou heeft verteld hoe ze zwanger werd, Branwen. Het klinkt misschien gek, maar aan mij heeft ze dat nooit willen vertellen. Granny was ook niet erg gelukkig in de liefde. Ze was net als ik een ongehuwde moeder. Daar werd toen nog meer op neergekeken als vandaag de dag. Al kwam het toen veel vaker voor. Zonder pil en alles, moet je denken. Zij moest net als ik in haar eentje de kost verdienen. Er werden toen juist allerlei tehuizen opgericht vanuit de parochie, voor ongehuwde moeders en hun kinderen der schande. De pastoor zette haar onder druk dat ze afstand van haar kind zou doen voor adoptie, maar dat wou granny niet. Daarom noemde ze me ook Penny. Meneer pastoor had gezegd dat mijn leven in de maatschappij als vaderloos kind geen penny waard was. En granny pakte meteen de handschoen op. Ze schreeuwde dat niemand iets zou afpakken dat van haar was, al was het maar een penny. Ze zou haar eigen Penny houden. Ze beweerde dat de naam Penny was afgeleid van een oude godinnennaam. Weet je dat hij me eerst niet eens wilde dopen met die heidense naam? Er moest iets van Maria of Martha of Bernadette bij; iets goed christelijks. Maar granny liet zich niet zo gemakkelijk afbluffen. Ze pakte me op en zei dat ik het zonder al die kouwe drukte ook wel zou redden in het leven. Ze wilde met een ongedoopt kind de kerk uitlopen! Moet je indenken wat dat in die tijd betekende! Toen draaide hij bij.'
Mom lachte zachtjes voor zich heen. Alsof ze het verhaal van haar naamgeving wel grappig vond, zonder verdere bijgedachten.
Branwen moest hevig slikken. Wat een wrang levensbegin! Wat kon er een noodlot liggen in een naamgeving. Granny had haar dochter altijd behandeld als een waardeloos ding. Geen penny waard; alleen in naam een Penny.

[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020