» Roman 6 - Drakengevecht
*DrakengevechtIn deze zesde roman is gestreefd naar een lichtere toets in stijl en onderwerp. Enige humor mocht naar mijn gevoel niet ontbreken. Het is een luchtig verhaal zonder historische component. Maar wel een verhaal met een les.Korte inhoud:

Joris de Jong, die op zijn 25e een grote erfenis krijgt, weet van gekkigheid niet hoe hij uit de band moet springen. De zorgvuldige opvoeding door zijn grootvader lijkt niet te zijn aangeslagen; de venijnige opmerkingen van zijn tante Anna evenmin. Zijn overleden, losbandige vader heeft hem een slecht voorbeeld gegeven.
Op aandringen van zijn tante die het hoog in de bol heeft, en met de laatste wens van zijn grootvader in het achterhoofd, verlooft hij zich met een schoonheid uit de betere kringen; een verstandelijke beslissing.
Maar buiten het jetset leven komt hij zichzelf tegen. Een draak van een mens houdt hem een spiegel voor, waarin hij zijn eigen drakerigheid herkent. Een confrontatie met een slachtoffer van zijn vaders wilde levensstijl brengt hem tot merkwaardige stappen. Hij haat de beslissing die hij heeft genomen. Maar er is geen weg terug. En de weg vooruit is nadrukkelijk eindig. De vraag hoe hij zijn verdere leven een andere wending moet geven, is nog niet beantwoord als een beroepsbokser hem de werkloosheid in slaat.Omvang: 270 pagina's.
Verkoopprijs: E 17,- ex verzendkosten
te bestellen bij: www.kirjaboek.nl. Levertijd 1 week.The making of...

Het onderwerp: "verwende jonge knul zoekt de leegheid van zijn leven te 'verdoven' met dure bokkensprongen, totdat iemand hem een ander pad wijst - meestal nogal bruusk - waardoor zijn bestaan vervulling krijgt en waardoor hij soms ook de ware liefde vindt" is al vaak gebruikt als stramien voor een roman. Een uitgekauwd onderwerp? Het zal toch nog vaak worden gehanteerd. Want het is een verhaal met een diepe levensles. Het thema is: maak wat van je leven. Geef zelf zin aan je bestaan.
Ook de ontwikkeling van het detailhandelsbedrijf vanaf het begin van de 20e eeuw, van klein winkeltje tot warenhuisketen, is al heel wat keren in verhalen verwerkt. Meelezers met het manuscript hebben zich afgevraagd, welk warenhuis model heeft gestaan voor Euro-sell. Het antwoord is: het is een mix van zo'n beetje alle bestaande detailhandelsketens in de non-food. Noch de beschreven onderneming, noch de personages zijn terug te voeren op de realiteit. Hoogstens is sprake van archetypes. In bepaalde kringen kan men dergelijke hoog te paard zittende jongelui 'in het echt' tegenkomen. En dat ook in familiebedrijven de managerscultuur om zich heen grijpt en verregaande gevolgen heeft, is inmiddels wel bekend. Juist omdat in dat opzicht de werkelijkheid zo dichtbij is, heb ik geprobeerd om het verhaal met gebruik van humor iets boven de platvloerse werkelijkheid uit te tillen. Nu maar hopen dat ik in dat streven ben geslaagd...


Een fragment

Tante Anna, prinses Farahjani, was de zus van Joris' overleden moeder. Ze was een geboren Neree de Blanchefort en ze was met een Perzische prins getrouwd toen dat land nog Perzië heette en nog prinsen had, en van die twee omstandigheden was ze nooit helemaal hersteld. Rechtstreeks van haar Zwitserse kostschool had ze prins Arash Farahjani het jawoord gegeven. De eerste jaren van hun huwelijk had ze met hem in zijn paleis in de bergen ten noorden van Teheran gewoond, in de dagen van het oude regime. De koude valwinden die door dat rijke maar tochtige paleis floten, waren blijkbaar in haar hersens geslagen en daar nooit meer uit verdwenen. Toen de islamitische revolutie van '79 het hele land ondersteboven keerde, de sjah werd verdreven door het islamitisch reveil en het paleis van de Farahjani's in een kazerne veranderde, waren Anna en Arash naar Parijs gevlucht. Ze had gelukkig al haar juwelen en alle aandelen die ze van haar vader had geërfd, mee kunnen nemen. Ze hadden jarenlang een riant huis aan de Boulevard Saint Germain kunnen bewonen, totdat prins Arash bezweek. Aan heimwee naar het oude Perzië, zuchtte Anna altijd. Aan de drank, zeiden anderen die zijn onlesbare dorst wel kenden. Tante Anna had zelf geen kinderen. Daarom verhuisde ze in 2001 naar Nederland om Joris die nu een 'arme wees' was, zoals zij het noemde, te steunen.
Joris liet dit enige tijd lijdzaam over zich heen komen en begreep toen wat zij bedoelde met steunen: zich niet bemoeien met wat hij deed, zo lang hij zich maar vooral niet vermaakte. Uit de bijbehorende woordenwisselingen kwam een tweede revolutie voort. Joris gooide het Farahjani-juk af en zijn tante kocht een huis aan de overkant van de laan, pal tegenover het landhuis waar de familie De Jong al vier generaties woonde. Joris ging bij haar op visite op erkende feestdagen en bij andere gelegenheden dat hij er echt niet onderuit kon. Ze mochten elkaar niet.

*


[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020