» Historisch onderzoek
*

Historisch onderzoek

(afbeelding: Het Spaanse leger tijdens de 80-jarige oorlog, in verslagenheid [te zien aan de verstoorde formatie van de pieken])

*

Historisch onderzoek is in principe een eenzame bezigheid. Graven in archieven, lezen van boeken, artikelen, bronnenmateriaal. Feiten en meningen selecteren. Reflecteren op al die gegevens, nadenken over een langzaam zich vormende eigen mening over het onderwerp. En dat is nog maar de helft van het werk. Vervolgens moet dat alles zijn beslag krijgen in een zorgvuldig geschiedverhaal.
Schrijven is eveneens een eenzame bezigheid. Niet alleen moet de inhoud juist zijn, maar die inhoud moet ook worden vormgegeven in een taalkundig correcte structuur, die ook nog eens prettig leesbaar moet zijn voor de geïnteresseerde lezer m/v.

Om deze redenen is het aangenaam om samen te werken in een historisch onderzoeksproject. Dat vormt ook een belangrijke pijler onder het bestaansrecht van de Historische Werkgroep Haerlem, waarvan ik ruim elf jaar deel heb uitgemaakt (2000-2011). Na een jaar van rust, althans op dit gebied, ben ik in 2013 min of meer per ongeluk weer in (deelaspecten van) geschiedschrijving beland.
'Schuldig' hieraan is werkgroepslid Klaas de Jong, die in 2015 twee interessante projecten heeft afgerond: Zuiderhout, een boek over de laatste Haarlemse wijk die nog niet was beschreven; en een boek over de 17e eeuwse Haarlemse dichter Pieter Rixtel. Zie de betreffende pagina's.
Ik heb daaraan een bescheiden bijdrage geleverd in de vorm van redactionele en praktische ondersteuning. Beide projecten zijn en blijven het werk van Klaas de Jong, en het is ook zijn naam die op de kaft is gekomen.
Ook heb ik Dick van Gijlswijk wat redactionele steun gegeven bij zijn publicatie "Alle arme kinderen naar school", behorende bij de zomertentoonstelling van 2016, en heb ik (niet als enige) ondersteuning gegeven aan de voorzitter, Boudewijn van Os, die een 'Kleine geschiedenis van Haarlem, voor dummies' heeft samengesteld. Deze publicatie is op 6 mei 2017 gepresenteerd. Waarover meer op de aparte pagina. Verder heb ik de tekst van "Molen De Adriaan" gescreend op historische onderbouwing. Zie ook daarvoor de aparte pagina.

Voordat ik aan een eigen onderzoeksproject wilde beginnen, heb ik eerst Barbara Kooij ondersteund bij het vorm geven aan een bronnenpublicatie. Een karwei dat de nodige tijd en arbeid heeft gevraagd. Deze publicatie is in oktober 2018 uitgekomen. Zie de aparte pagina.

*
Dit alles prikkelt wel weer tot het oppakken van eigen individueel onderzoek. Te zijner tijd. Deo Volente. Maar ik ben in 2019 ook, min of meer officieel, benoemd tot eindredacteur van de Historische Werkgroep. Korte en langere artikelen, grotere publicaties. En ook teksten voor de Stichting Geveltekens. Lezen, analyseren, corrigeren, dat vraagt veel tijd. Voorlopig ben ik dus nog niet toe aan eigen onderzoek.
Intussen schrijf ik korte historische schetsen voor HRLM, de Haarlemse stadsglossy. Het betreft een zeer breed lezerspubliek, daarom geen voetnoten en bronverwijzingen, maar een enigszins luchtig, en beslist positief verhaaltje. Zoals:
'De heks van Haarlem?' - 'Zo brutaal als de beul van Haarlem' - 'Oom Gips in Haarlem' - 'Van bioscoop tot kerk, van kerk tot fitness centrum' - Haarlem Bavo-stad. En binnenkort "Haarlemmerolie".

Ook de publicatielijst van de Historische Werkgroep Haarlem wordt regelmatig bijgewerkt. Deze is te vinden op de website van de Vereniging Haerlem, onder werkgroepen / historische werkgroep / publicatielijst.

In 2015 ben ik 'aan mijn haren' bij het lopende werkgroepsproject gesleept, "Handel en wandel in de Damstraat", voor het schrijven van teksten voor de tentoonstelling. De zomertentoonstelling van 2016 'Alle arme kinderen naar school!' is het werk van Dick van Gijlswijk. Ik heb een bescheiden redactionele bijdrage geleverd aan het bijbehorende boekje, en aan het inrichten van de tentoonstelling.

Met enige regelmaat word ik gevraagd om historische teksten van anderen kritisch te bekijken; zoals bijvoorbeeld artikelen en andere publicaties, en begeleidende teksten bij exposities.

Mijn historische schrijfwerkzaamheden omvatten in 2015 ook een In memoriam voor het helaas overleden werkgroepslid Thon Fikkerman, dat zowel op de website van de Vereniging als in de Nieuwsbrief is geplaatst. Het heeft tevens een plek gekregen in het Haerlem Jaarboek 2015.

*
[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020