» Roman 5 - Lieve Deugd
*


Lieve DeugdMet deze vijfde roman keer ik terug naar mijn oude liefde: geschiedenis. Deze nieuwe historische roman speelt in Nederland, met als hoofdfiguur een jonge vrouw.Korte inhoud:

Lieve is een eigenwijze jonge meid. Ze leeft in 12e eeuws Toxandrie, zoals het westen van het huidige Brabant in die tijd nog werd genoemd. Ze gebruikt al haar mogelijkheden en aangeboren eigenschappen om zich een zo goed mogelijk plekje onder de zon te verwerven. Dat valt niet mee in een tijd waarin een vrouw volstrekt ondergeschikt is aan de man.
Omdat alleen de adel achternamen had, werden in kleine dorpsgemeenschappen algemeen bekende bijnamen gehanteerd als praktische aanduiding. Lieve kon worden aangeduid als Lieve van Mero, haar vader; of als Lieve van de Poort, of Lieve van de Meier, maar door toevallige omstandigheden werd het Lieve Deugd, een toevoeging die ze zich eigen maakte.
Ze hanteert de Deugd als een schild en motto, maar haar speelse geest laat dat schild gemakkelijk zakken als het toegeven aan haar ondeugende aard haar beter te pas komt. Velen binnen de adel en de geestelijkheid worden bekoord door haar uiterlijke verschijning, maar alleen de man die haar drang naar zelfstandigheid begrijpt en haar de ruimte geeft om zichzelf te zijn, verkrijgt haar respect. Of dat voldoende is om haar moeizaam verkregen zelfstandigheid weer op te geven, weet zij zelf ook niet. De tijd zal het haar moeten leren.

Het is een historische roman met een knipoog. Want hoewel de tijd waarin zij leefde volstrekt gedomineerd werd door de leefregels van feodaliteit en kerk en de macht van adel en geestelijken, blijkt de menselijke natuur onder de oppervlakte tamelijk onveranderlijk te zijn. Er zullen altijd krekels en mieren zijn; optimisten en pessimisten, passieve en actieve naturen.

Het boek is te bestellen bij Kirjaboek.nl.
Prijs E 16,50 ex verzendkosten


Een fragment

(uit hoofdstuk VI Het lied van de nachtegaal, p. 61 ev.)

Bij het avondmaal was Lieve niet aanwezig. Hilde en Reyder tafelden in betrekkelijke rust.
'Waar is Mero?' vroeg Hilde bij het begin van de maaltijd.
'Hij controleert de omheining aan de zuidwestzijde, waar onlangs een stroper een gat in het hek heeft gemaakt. Daar zal hij nog niet mee klaar zijn.'
De keukenmeid bracht een gebraden duif binnen; de major domus sneed hem voor en zette de schaal op tafel.
'Waar is Lieve?' vroeg Reyder na verloop van tijd enigszins gedwongen.
'Ik weet het niet. Maar als je van je onrust bevrijd wilt worden, dan wacht ze je vanavond met een drankje in de moestuin, als de nachtegalen zingen, heeft ze toegezegd.'
Reyder kreeg hartkloppingen; hij voelde zijn wangen gloeien, hij hoestte van opwinding.
'H-heeft ze dat tegen jou gezegd?' vroeg hij ongelovig.
'Ja, nou, ik vroeg of ze geen middel voor je wist te brouwen om die ongedurigheid kwijt te raken, en...' Ze keek met groeiende bezorgdheid naar zijn vreemde reactie. 'Voel je je wel goed Reyder?'
Hij had zijn bord naar achteren geschoven en zijn hoofd op zijn gekruiste armen gelegd, om voor een moment de spiedende blikken van zijn zus te ontgaan.
'Ja hoor,' zei hij gesmoord zonder op te kijken, 'ik ben... ik... als jij dat wilt dan doe ik dat. Natuurlijk.'
Hij ging weer rechtop zitten en nam een hap vlees. De ongedurigheid zakte, nu hij een tijd en plek voor een rendez-vous had gekregen, al stond zijn lijf bol van de spanning. Wat een gunstig toeval dat Hilde een drankje aan Lieve had gevraagd, waardoor hij openlijk naar de moestuin kon wandelen. Hij had dat toch wel voor elkaar gekregen zonder dat Hilde er de lucht van kreeg, maar nu gaf ze hem een extra duwtje.


The making of...

Historische romans vragen veel voorbereidingstijd, omdat er nogal wat onderzoek moet worden gepleegd. Alle details moeten kloppen. Je kunt geen 16e eeuwse koets laten rijden in de 12e eeuw. Toch weten we dat er in de 12e eeuw meer vervoermiddelen waren dan te voet of te paard gaan. Er was al een varieteit aan karren, wagens en sleden, al dan niet overkapt. De algemene term rij-tuig moet het voorstellingsbeeld van de lezer prikkelen.
Ook kun je 12e eeuwse Brabanders geen aardappelen laten eten, die pas in de 17e eeuw naar Nederland kwamen.
Ik ben bewust niet vreselijk gedetailleerd op de kledingstijl ingegaan, omdat dit per streek sterk kon verschillen. Kijk maar naar wat er nu nog aan verschillende klederdrachten in Nederland resteert. De meeste mensen droegen echter kleding van wol, of vilt (=vervilte wol). Linnen, gesatineerde stoffen en zelfs zijde waren in die tijd wel verkrijgbaar, maar schaars en dus erg duur. De cover van het boek (zie bovenstaande foto voor een detail) is een van de fijne kopjes van Vermeer, maar dat beeld dateert van ongeveer 500 jaar later. Maar daarbij moet men zich wel realiseren dat de huidige snelle wisselingen in mode een 20e eeuws verschijnsel zijn. Behalve kleding, die gericht was op praktisch nut en mede daardoor weinig aan verandering onderhevig was, hebben vrouwen door de eeuwen heen allerlei haarstijlen geprobeerd, soms door de gewoonte of de maatschappelijke klasse voorgeschreven, maar in de hogere standen dicteerden koketterie en ijdelheid de haardrachten. In alle eeuwen hebben vrouwen een soort antenne voor wat mannen aantrekkelijk vinden, en weten ze er, ook binnen het keurslijf van een feodale standenmaatschappij, het beste van te maken.
Dat de geestelijkheid het celibaat in die tijd op grote schaal aan zijn laars lapte, was in die landelijke, boerse omgeving een aanvaard gegeven. Maar ook toen werd wel degelijk discretie betracht. Door adel of geestelijkheid verwekte kinderen werden zo vaak in huwelijken ondergeschoven, dat er nauwelijks maatschappelijke afwijzing uit ontstond, al werd er natuurlijk stevig over geroddeld. En gegniffeld. Kinderen waren een bewijs dat de vrouw vruchtbaar was. Linksom of rechtsom, dat was een belangrijk gegeven voor een edelman.
Zo zijn er allerlei elementen die in onze huidige maatschappij totaal anders worden gewaardeerd en beoordeeld. Maar de menselijke natuur blijft in grote lijnen door tijd en plaats heen gelijk. Daarom vind ik een historische roman schrijven zo leuk. Het exotische en tegelijk het herkenbare. Liefde is tenslotte van overal en altijd.

[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020