» Historisch boek 2
*

Meer dan steen ...

De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu

Een groepsproject onder mijn leiding, dat uitmondde in een publicatie, een lezing door prof. Van der Dunk en een tentoonstelling, was een inventarisatie van alle gebedshuizen van Haarlem, uit verleden en heden.Korte inhoud

Haarlem is een stad van, door de tijd heen, 22 kloosters, vijf kathedralen, zes moskee├źn, een begijnhof, drie opeenvolgende synagogen; van staties, schuilkerken, verscholen kerken en een veelheid aan oude en nieuwe gebedshuizen van zeer uiteenlopende geloofsrichting, grootte en architectuur. Zelfs bij de huidige trend van ontkerkelijking is Haarlem nog altijd een stad vol geloofsuiting.

Tot op heden bestond er geen naslagwerk waarin alle gebedshuizen van Haarlem waren samengebracht. Een overzicht van bedehuizen van alle gezindten, vanaf de vroegste tijden, ontbrak. Er is veel geschreven over de beide Bavo's en over de laat-middeleeuwse kerken. Maar veel recente kerken en kapellen staan in geen enkele publicatie vermeld. Sommige zijn allang weer afgebroken, en dreigden geheel uit het collectieve geheugen te verdwijnen. Reden genoeg voor de Historische Werkgroep om aan de slag te gaan. Wat zag/ziet een wandelaar in het Haarlemse straatbeeld van dat kerkelijk leven terug, was de vraag waarmee de Werkgroep aan het werk ging. De inventarisatie richt zich dus voornamelijk op de concrete, herkenbare bouwwerken die gelovigen neerzetten en gebruiken om dat geloof te belijden.

Maar een korte inleidende schets van de godsdienstige ontwikkeling in Haarlem mag niet ontbreken, al is het een schildering in grote lijnen. Tenslotte is het kerkgebouw slechts een symbool. Stenen, kalk en hout; staal, mortel en beton - het vormt een behuizing, maar het gaat om de inhoud. Dat weet de gelovige die er binnentreedt, maar ook de toevallige passant die alleen de buitenkant waarneemt. Het gaat om meer dan steen ...

Bij de alfabetische beschrijving van de gebouwen is soms ook een korte uitleg van minder bekende geloofsgroepen opgenomen. Wat betekenen de namen van sommige kerken, of kerkgenootschappen? Wanneer en waarom ontstonden nieuwe kerkgenootschappen, en hoe kwamen ze in Haarlem terecht? Waarom splitsen sommige kerkgenootschappen zich op en delen andere genoeglijk een gebouw? Wie historiserend schrijft over kerken, beperkt zich niet tot het benoemen van steen, die schrijft in wezen over gemeenschappen van levende mensen. In dat woud van torens en koepels hebben wij een alfabetische ordening aangebracht. Zodat u 'de bomen in dat bos' kunt zien en herkennen. Door de rangschikking in combinatie met de lijsten en de plattegronden, moet de verscheidenheid in kerkelijk Haarlem door dit overzichtswerk voortaan een open boek zijn.

*

Meer dan steen ...
Eindredactie: Leny Wijnands-van der Ley
Een eigen uitgave van de Historische Vereniging Haerlem, samen met S.U.N., Stichting Uitgeverij Noord-Holland

Wormer / Haarlem, 2007
ISBN 978-90-78381-07-5

148 pag., met honderden foto's.
Prijs E 35,- (voor leden van 'Haerlem' E 28,-)
[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020