» Historische Canon Haarlem
*

Historische Canon van Haarlemdoor Leny Wijnands en Piet de Rooij

De Historische Canon van Haarlem is in boekvorm verschenen! Op 22 november 2008 mocht ik het eerste exemplaar overhandigen aan de burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de (nog niet eens officieel heropende) Commandeurzaal van het Noord-Hollands Archief.

Omdat de Historische Vereniging Haerlem van mening is dat cultuur en geschiedenis toegankelijk moeten zijn voor een breed publiek, schenkt zij alle basisscholen in Haarlem een werkset van de Canon. Om de leerkrachten te ondersteunen bij het gebruiken van de Canon, heb ik in samenspraak met de Erfgoedcoalitie (en vooral met Erfgoededucatie) en met onze eigen werkgroep Jeugd, een bijbehorende lesbrief voor het onderwijs opgesteld.Wat voorafging

Geïnspireerd door de golf van Canon's over alle mogelijke onderwerpen, besloot de Historische Werkgroep om te gaan brainstormen over een soort Geschiedenis van Haarlem in korte, losstaande, en niet al te moeilijke teksten. Het moest geen samenhangend verhaal worden, maar juist een overzicht in vogelvlucht zijn van de meest typerende gebeurtenissen uit Haarlems lange geschiedenis. Een Canon dus, want dat betekent: lijst. Het was in eerste instantie een 'kijken hoe ver we komen, en we zien wel waar het schip strandt'. Er begon al snel iets te groeien dat leek op een Canon in wording.
Al snel ontsteeg de Canon-in-wording het werkgroepsniveau. Het werd een bestuursaangelegenheid. Samen met Piet de Rooy voltooiden we de tekst, waarbij hij niet alleen hoofdstukken toevoegde (en er af haalde) maar ook de tekst op een kwalitatief hoger niveau bracht. En de bal rolde verder. Dankzij Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief, kwamen anderen meedoen met wat een Canon-gebeuren ging worden. De gemeente steunde de ontwikkeling van een website; het Haarlems Dagblad publiceerde de tekst in 20 delen (later nog een 21e deel), op zaterdagen in voorjaar en zomer van 2008. Het Noord-Hollands Archief leverde een veelheid van bijzondere illustraties.

Het was al snel duidelijk, dat die wekelijkse afleveringen gebundeld zouden worden in een boekje. Lezers van HD werden gevraagd te reageren, en velen gaven aan de oproep gehoor. De lezersreacties werden beoordeeld door een onafhankelijke Canon-commissie (bestaande uit: Chris van Velzen, Wethouder Cultuur, voorzitter; drs Lieuwe Zoodsma, directeur Noord-Hollands Archief; bijgestaan door zijn rechterhand Maarten Brock, hoofd PR van het NHA; Jan Rijsdam, hoofd kunstredactie HD; en de auteurs: prof.dr Piet de Rooy en ikzelf). Deze Commissie heeft veel van de lezerssuggesties overgenomen. Een heel nieuw hoofdstuk, over het Haarlemse bier, is toegevoegd. Jan Rijsdam zei terecht, dat de Canon met 21 hoofdstukken volwassen was geworden.


Inhoud:
1. Oudste bewoningssporen
2. Graaf Floris V - de stad als grafelijk leengebied
3. Oude documenten - het stadsrecht van Haarlem (1245)
4. Damiate en de Damiaatjes
5. Coster en de boekdrukkunst - letterlievend Haarlem
6. Grote stadsbranden - veiligheid en openbare orde in de stad
7. De Grote of Sint Bavokerk - ontwikkeling van de christelijke kerk in Haarlem
8. In de hemel is geen bier
9. Kenau en het beleg van Haarlem - de Nederlandse opstand ofwel de 80-jarige oorlog
10. Sacramentsdag 1578 - de Reformatie in Haarlem
11. Frans Hals en Lieven de Key - Haarlem in de Gouden (17e) eeuw
12. Pieter Teyler van der Hulst - Haarlem in de 18e eeuw
13. Lodewijk Napoleon - een koning in Haarlem, in de Franse tijd (1795-1813)
14. Beets en Zocher - de 19e eeuw in Haarlem
15. Pim Mulier - sportbolwerk Haarlem
16. Beyneas en Droste - Haarlems ondernemerschap in 19e en 20e eeuw
17. Militairen en Belgen - Haarlem tijdens de eerste wereldoorlog
18. Haarlem annexeert - 20e eeuwse stadsuitbreidingen
19. Het meisje met het rode haar - Haarlems verzet in de tweede wereldoorlog
20. Haarlem orgelstad - Culturele uitingen in 20e eeuws Haarlem
21. Haarlem voorop


Nu dus in boekvorm verkrijgbaar; inmiddels toe aan de derde druk!

Te verkrijgen: af te halen bij de Historische Vereniging Haerlem, gebouw De Hoofdwacht, Grote Markt 17 in Haarlem (van mei t/m september geopend op zaterdag en zondag, van 1300 tot 1700 uur).
Leden betalen E 10,- (20% ledenkorting) . Niet-leden betalen E 12,50. Bij afhalen geen verzendkosten.
Het kan ook schriftelijk of telefonisch besteld worden bij secretaris Peter van Wingerden van de Vereniging Haerlem, postbus 1105, 2001 BC Haarlem. Zijn telefoonnummer: 023 5293900.
Eveneens te bestellen bij het HD via boekvandekrant.nl , [E 12,95 plus verzendkosten]
[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020