» Roman 2 - Vrouwen van de Steen
*

Vrouwen van de Steen


Korte inhoud:

Vanaf het moment dat Eva als negentienjarige haar overgrootmoeder Elysa gaat helpen, neemt haar leven een ongedachte wending. Een mysterieuze Steen die goede maar ook gevaarlijke eigenschappen heeft en die alleen aan een vrouwelijk familielid mag worden overgedragen; dat is het geheim waarvan Eva deelgenoot wordt gemaakt.
Elysa leert haar om met geneeskrachtige kruiden te werken. Eva krijgt leerzame verhalen te horen over het gebruik van de Steen en het Elixer, en over alle behoedsters die haar voorgingen. Ze stelt domme en wijze vragen, droomt, wordt verliefd, huilt uit; ze is eigenwijs maar ook zorgzaam voor haar oude bloedverwante.
Als haar overgrootmoeder sterft, krijgt Eva de Steen onder haar hoede. Lange tijd leeft ze een rustig bestaan als kruidengenezeres voordat ze de man van haar leven vindt. Haar geluk is niet volmaakt; oorlog en andere hindernissen maken haar leven moeizaam. Ze reist de wereld over, ze ontmoet koningen, presidenten en revolutionairen, ze geeft lezingen en schenkt mensen verlichting van zorg en pijn.

Eva is daarnaast ook gewoon vrouw, dochter, moeder, mens, met alle vreugde en verdriet die dat meebrengt.
Jarenlang speurt ze vergeefs naar een uit het oog verloren bloedverwante. Dan wijst een oosterse wijsgeer haar een ongedachte weg om de opvolgster te vinden die de Steen na haar zal beheren.

*

Bestellen van dit boek kan bij www.kirjaboek.nl.
Prijs: E 24 (paperback) ex verzendkosten.

*

Een fragment (p. 243)

Eerlijk gezegd weet ik niet meer, waarom ik indertijd de uitnodiging om naar Krakow te komen, heb aangenomen. Krakow, dat was in die tijd Russisch gebied waar alleen Pools sprekende mensen woonden. Een land Polen bestond immers niet meer. Direct ten westen van die oude stad lag de Duits-Russische grens, en direct ten zuiden daarvan lag het drielandenpunt met Oostenrijk-Hongarije. Een betwist gebied in de periferie van Europa; ik had er niets te zoeken. Het is gemakkelijk om naar mijn zesde zintuig te verwijzen, maar dat zou al te goedkoop zijn. Ik had namelijk helemaal niet het gevoel van een lotbestemming. Het was misschien gevleide ijdelheid, dat een Pool - of nou ja, een Silezier, tot welk land hij op dat moment dan ook behoorde - mij in Londen had gehoord en mij naar de andere kant van Europa inviteerde. Te gast zijn op een voorvaderlijk slot, dat gaf me de zekerheid van veilig binnen de eigen stand verblijven, al zou ik dat tegenwoordig niet graag hardop toegeven. Ik ging er heen met het vage idee van uitrusten en me laten fêteren; ik had een drukke tijd achter de rug.

Argeloos stapte ik op die regenachtige oktoberdag uit de trein. Krakow, hier ben ik dan. En toen zag ik hem. Nog voordat ik wist dat hij de man was die me kwam afhalen, ging mijn hart als een razende tekeer. Dat was toch ... maar hij leek op niemand die ik eerder had gekend. Een herkenning van nooit tevoren.

*

The making of ...

... iets over het onderwerp en de uitwerking van het thema.

Het onderwerp, een Steen met wonderlijke eigenschappen die door de tijd heen reist en zo'n beetje alle historische beschavingen van de antieke wereld langs gaat, was al ouder dan mijn eerste boek. Maar het eerste manuscript zat niet goed in elkaar. Zoals mijn zoon Peter wijselijk opmerkte: je kunt als lezer niet meeleven met een steen. Het moest dus helemaal anders, en ondertussen was De Druïde er als onderwerp voor geschoven. Feitelijk heb ik vrijwel gelijktijdig gewerkt aan mijn eerst uitgekomen boek en aan het omvormen van Vrouwen van de Steen. Omdat de avonturen van de druïde gemakkelijker uit mijn pen vloeiden, en omdat omvormen altijd moeizamer is dan recht voor zijn raap schrijven, moest het verhaal van Eva wachten tot ik me er volop op kon concentreren.
Want ja, Vrouwen van de Steen is het verhaal van Eva geworden. Hoe zij kennismaakte met de verhalen rond de Steen, kritisch en ongelovig en vol scepsis. Hoe zij in de leer gaat bij haar overgrootmoeder, en intussen een 'doodgewoon' leven leidt van een jong meisje uit de hogere kringen in en rond Monaco, maar ook hoezeer haar levensloop wordt beïnvloed door de Steen, en door de noodzaak een opvolgster te vinden die na haar de Steen zal beheren.
Hoe het idee voor dit onderwerp ontstaan is? Door mijn fascinatie voor geschiedenis, en vooral voor de toevalsfactor in vele gebeurtenissen. Wat mij altijd heeft beziggehouden, is het streven van de sterfelijke mens naar onsterfelijkheid, de zoektocht naar een kruid of middel om de dood te ontwijken. De prachtigste verhalen hebben juist dit onderwerp als thema. Het waren altijd mannen die naar de mogelijkheid van onsterfelijkheid zochten. Waren vrouwen niet geëmancipeerd of slim genoeg; of zijn vrouwen van nature realistischer, en nemen zij het leven - en de dood die daarbij hoort - zoals het komt? Wat, zo vroeg ik me dikwijls af, zouden vrouwen doen als ze die mogelijkheid hadden - verworven door studie van de alchemie, of door toeval op een presenteerblaadje aangeboden? Dat gegeven was de basis van dit verhaal, het thema waar het leven van Eva omheen geweven is.
Aanvankelijk, toen ik de Steen nog als centraal uitgangspunt nam, was de werktitel De Steen der Vrouwen. De accentverschuiving in de titel is exemplarisch voor die in het verhaal zelf.
[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020