» NIEUW op deze site
Foto *

Nieuw


Voor regelmatige bezoekers: hier staan recente toevoegingen / wijzigingen.
De website wordt regelmatig bijgewerkt:


- Rond de 1e van de maand worden de vaste maandrubrieken ververst.

- Andere tekstuele wijzigingen worden dezelfde dag vermeld in deze rubriek 'Nieuw'. Zie hieronder.


*
Nieuw:
Een nieuwe welkomsttekst.

Recente columns.

Een nieuw maandverhaal.

Folklore van de maand.


In juni 2019 is verschenen:
'Triade - drie verhalen.'
De triade is een Keltisch begrip: de gedachte aan het volmaakte drievoud.
Dit is een bundeling van drie verhalen van ongelijke lengte, die gemeen hebben dat het over moord en doodslag gaat. Bomaanslagen bedenken, plannen maken om de buurman hardhandig weg te pesten, en de moord op de kok van een lesinstituut. Dat laatste is een echte whodunnit.
Meer info is te vinden op de betreffende pagina, onder Verhalen.


Een nieuwe publicatie: In april 2019 is verschenen:
'De meiden die op reis gingen om te filosoferen'
Een doldwaze novelle. Het schrijven van dit heerlijke gekke verhaal heeft mij zoveel plezier gedaan, en ik hoop dat dat terug te vinden is voor de lezers van mijn inmiddels trouwe lezerschare.
De afloop is niet voor alle betrokkenen een happy end, maar het kolderieke element overheerst.
Een korte beschrijving is terug te vinden op de betreffende pagina, onder Romans en novellen.


Verder (iets minder recent):


Goed nieuws vanuit de Historische Werkgroep.
Het boek van Barbara Kooij, over de Spaanse brieven ten tijde van het Beleg van Haarlem 1572-1573, is uit. Op 6 oktober 2018 is het feestelijk ten doop gehouden in een bomvolle Commandeurszaal van het Noord-Hollands Archief.
Ze heeft er meer dan 10 jaar aan gewerkt, maar nu is deze onthullende bronnenpublicatie dan in boekvorm verschenen. Ik ben er namens haar erg trots op, en ik heb er ook een klein steentje aan mogen bijdragen. Voornamelijk door vanaf het begin in dat boek te geloven en haar vanaf dat begin te steunen zoveel als in mijn vermogen lag. Later sprongen ook anderen te hulp, zoals de leden van de redactieraad van de Haerlem reeks, leden van de geschiedenisfaculteit uit Leiden, en natuurlijk de redacteurs van de uitgever.
Het is een doorwrocht werk geworden, en ik feliciteer Barbara hier van harte mee.
Zie ook de aparte pagina Spaanse Brieven.


Een nieuwe novelle is geboren.
In 'Een huisje in het bos', met als ondertitel 'een gruwelijke novelle', probeert een jonge schrijfster een moordverhaal te schrijven. Waarom ze dat doet, of het haar lukt en hoe het afloopt, wordt gaande het verhaal duidelijk. Verkrijgbaar: augustus 2018. Zie onder romans voor een uitgebreide toelichting.


Er is een nieuwe verhalenbundel uitgekomen, 'Vallend blad', bestaande uit uitwerkingen van schrijfopdrachten voor vier schrijfgroepen. Een selectie uit de korte fictie-verhalen, essays, blogs die ik in enkele jaren bijeen geschreven heb; in de periode 2015-2018. Meer hier over onder de kop Korte verhalen.


Nieuwe pagina: Onder de kop van Historisch Haarlem staat een stukje over stadsmolen De Adriaan, een 'biografie van een stadsmolen' door Chris Brunner. Uitgegeven in 2017. Ik heb hieraan een kleine bijdrage geleverd door het redigeren van de historische inbedding van zijn verhaal, en af en toe ook wat taalkundige redactie/correctie.


Een nieuwe pagina: Het Apollo Orakel. Deze novelle is gerangschikt onder de Romans. Uitgekomen op 1 november 2017, bij uitgeverij Lecturium, Zoetermeer. Voor meer info: zie de betreffende pagina.


Een nieuwe pagina: Lente-perikelen. Een gezamenlijke verhalenbundel van de schrijfgroep Primavera. Op 3 november 2017 is dit boek feestelijk gepresenteerd in de Doelenzaal van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland in het centrum van Haarlem. Voor meer info, zie de pagina Lente-perikelen, bij de rubriek Korte verhalen.


Een nieuwe pagina: De kleine geschiedenis van Haarlem voor dummies is uit. Op 6 mei 2017 is deze uitgave van de Historische Werkgroep gepresenteerd. De paginanaam is afgekort tot Kleine ges. H'lem. Zie hiernaast, onder de historische uitgaven, voor een uitgebreider verslag.


Een nieuwe rubriek op deze site: Ander schrijversnieuws. Hier worden nieuwe schrijfkringen, van na 2015, gevolgd, en nieuwe publicaties van andere schrijvers vermeld. Dat kunnen boeken zijn, essays, artikelen of ander, meer divers, nieuws. De rubriek staat links, direct onder de schrijfgroepen Primavera en Derde Dinsdag.


Op 1 oktober 2016 is een verhalenbundel uitgebracht door GodijnPublishing, waarin de verhalen van de 25 winnaars van een verhalenwedstrijd zijn opgenomen. Hoewel ik dus maar voor een 25e deel 'schuldig' ben aan deze publicatie, ben ik er toch wel trots op tot deze 25 winnaars te behoren. Zie verder onder 'Korte verhalen' op de pagina 'Gebrandmerkt'.


Een nieuwe historische publicatie waaraan ik enige medewerking heb verleend: Alle arme kinderen naar school! Een boekje met uitbreidende tekst bij de gelijknamige zomertentoonstelling 2016. Zie voor meer info de betreffende pagina onder Historisch Haarlem.


Een nieuwe roman is vanaf voorjaar 2016 verkrijgbaar: De Wittenburg dynastie. Een korte beschrijving van de inhoud is op deze site te vinden, onder de Romans.


Twee Haarlemse schrijfkringen!

April 2015: Een nieuwe schrijfgroep: Primavera.
Op de pagina 'Primavera" (zie linkerkant) worden de volgende data van samenkomst genoteerd, bij wie wordt samengekomen (met alleen de voornaam) en welke schrijfopdracht gaat worden besproken. Als geheugensteun.

Oktober 2015: een tweede Haarlemse schrijfkring. Deze groep, die inmiddels als 'Groep Derde dinsdag' te boek staat, komt begin november voor het eerst bijeen. Op deze pagina staan de data van samenkomst genoemd, de opdrachten en wie de volgende dagvoorzitter is (aangewezen door de vorige dagvoorzitter).
Verzamelplaats is een etablissement op de Grote Markt.

Een hoopvol begin voor Haarlemse schrijflustigen.


Verschenen in 2015:

Het nieuwe kinderboek is uit. Het vervolg op 'Het eiland van Pep en Lis' is nu beschikbaar: 'Pep en Lis op vakantie'. Zie onder Kinderboeken de nieuwe pagina.

Een nieuwe roman in 2015. Zie onder Romans, op de pagina Branwen - Ynys Mon.

Het boek 'Zuiderhout, een Haarlemse wijk tussen Spaarne en Hout' ligt in de boekwinkel! Auteur en onderzoeker is Klaas de Jong, zijn naam staat op de kaft; en ik mocht helpen met redigeren en met praktische zaken. In het binnenwerk noemt hij mijn naam direct onder de zijne, en dat vind ik erg sympathiek.
Op de pagina 'Zuiderhout' staat een afbeelding van de cover van het boek (2015).

Op 2 juni 2015 verschenen:
Het boek "Pieter Rixtel 1643-1673, een dichter zonder rust". Het is geschreven door Klaas de Jong, en ik heb hem wat geholpen met het redigeren. En hem luidkeels aangemoedigd. Op de pagina 'Pieter Rixtel' staat behalve tekst, ook een afbeelding van de cover.*
[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Copyright 2002-2019