» Schrijfgroep De Meer en Meer
*

Voormalig Schrijverscollectief De Meer en Meer


* = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = *

Na 12 jaar is het schrijverscollectief (in de tot dan toe bestaande vorm) opgedoekt, per 13 april 2013. Een kleine kern gaat verder onder een andere naam. Jammer, maar het leven is vol van 'hello' en 'goodbye'. Wat blijft, is de goede herinnering aan de successen van het Schrijverscollectief De Meer en Meer.
Alles wat hieronder staat is dus, om het met een toepasselijke term te zeggen: history. Voltooid verleden tijd.

(voor nieuwe schrijfavonturen (vanaf ca. voorjaar 2014(?): houd de rubriek Nieuw in de gaten.)

* = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = *


Het begon zo...
De Meer is een doordeweekse afkorting van de (overkoepelende gemeente) Haarlemmermeer, die ontstond toen het Haarlemmer Meer werd drooggemalen tot de Haarlemmermeer-polder.
Leden van het schrijverscollectief kwamen ofwel uit De Meer, of van daarbuiten, en dat was Meer. De drie uit De Meer, Jelle van der Kooij uit Hoofddorp, Tony Schrama uit Zwanenburg en Babs G. Taal uit Lijnden, ontmoetten elkaar in 2001 op een schrijfcursus in Hoofddorp. In 2002 volgden ze een nieuwe cursus in Haarlem, waar Leny van der Ley zich bij de groep aansloot. Niet uit De Meer, dus Meer. In die periode ontstond de naam, op aangeven van Leny. Later voegde Marianne Eerdmans, eveneens uit Haarlem, zich bij de groep. In de zomer van 2012 begroetten we een zesde lid: Irma Pauw uit Almere.

De verhalen die we schreven hadden soms enkele willekeurige woorden, soms een gekozen thema als uitgangspunt. De auteurs hebben uiteenlopende beroepsachtergronden: de medische wereld; onderwijs en personeelswerk; bedrijfsleven, vrijwilligerswerk en eigen ondernemerschap; marine en ambtelijke wereld; maatschappelijk werk. Wat we gemeen hadden was de liefde voor creatief schrijven.


De eerste bundel
De eerste publicatie van Schrijverscollectief De Meer en Meer was een bundel met tien sprookjes / fabels / mysterieuze verhalen, geïllustreerd door kunstenares Joke Vastenouw (zie ook onder korte verhalen, Twee handen vol). Uitgekomen in november 2006, voor lezers van 8 tot 108. Het schrijverscollectief was toen nog een viertal. Tot 2006 noemden we ons kortweg De Meer en Meer. Maar voor de publicatie van een boek vonden we dat wat simpel. Ik voegde er de formele term Schrijverscollectief aan toe. Hetgeen met grote instemming werd ontvangen. Daarmee was de formele naam een feit.


De tweede bundel
Onze tweede gezamenlijke uitgave werd najaar 2010 gepresenteerd.
Grootste gemene deler van de verhalen: thrillers / spannende verhalen / moord en doodslag.
De titel is: Thrillende handen. We hadden nu eenmaal iets met handen. Tenslotte waren het onze handen die het verhaal schreven, hoofdstuk voor hoofdstuk, woord voor woord, ja letter voor letter. Of dat nu (heel ouderwets) met pen en papier was, of met de vingers op het toetsenbord van de computer, maakte daarbij geen verschil. De verhaaltitels, in alfabetische volgorde van de auteursnaam:
Marianne Eerdmans schreef het loeispannende 'Stil';
Jelle van der Kooij steeg boven zichzelf uit met 'Dood en verderf';
Tony Schrama componeerde een doodgriezelig plot met 'Ingewikkeld';
Babs Taal schreef een geheimzinnige medi-crimi 'Een moderne Robin Hood?'; en mijn eigen bijdrage was getiteld 'Koud kunstje'.
In bijna elk verhaal viel wel een dooie. Hoe dat moest aflopen? Volgens het schrijverscollectief moorddadig goed...
Zie voor meer info 'Korte verhalen / verhalenbundel', 'Twee handen vol', en 'Thrillende handen'.[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020