» Literair/fictie - romans, novellen
*

Romans en novellen

*

Op dit moment heb ik negen grotere romans gepubliceerd, en drie korte romans die onder de term Novelle vallen.


De eerste is een schoolvoorbeeld van een historische roman.
De druide van Caledonia speelt aan het begin van onze jaartelling, deels in Frankrijk, maar toch voor het grootste deel in Schotland (dat toen nog niet zo heette...)

De tweede is een nogal eigenzinnige variant op een historische roman. Het feitelijke verhaal beslaat ongeveer anderhalve eeuw (van 1850 tot pakweg 2000) en wordt, naarmate de eigen tijd van de lezer nadert, steeds moderner. Daar doorheen zijn allerlei 'verhalen van vroeger' gevlochten die toch onmisbaar zijn voor de feitelijke verhaalslijn, omdat zij de problematiek daarvan scherpstellen.

De derde blijft dichter bij de eigen tijd, begint in 2005 en eindigt in de nabijheid van 2010, maar heeft wel historische aspecten, evenals mystieke. Het gaat over de verschillende maatschappelijke lagen en belangengroepen in Andalusie, zuid-Spanje, en hoe deze elkaar kruisen in de persoon van een nogal mysterieuze vrouw.

Alledrie de verhalen zijn volstrekt verschillend van opzet en uitwerking. Wat ik wel consequent heb nagestreefd, is het bedenken van een titel die zowel mysterieus als enigszins misleidend is. Het verhaal van de druide is een "cherchez la femme" soort van verhaal; Vrouwen van de Steen gaat in feite maar over 1 vrouw; en in de Spaanse heks is de rode draad de zoektocht van een journalist, naar de vrouw, maar ook naar zichzelf...

De vierde wijkt in alle opzichten duidelijk af van het voorgaande. Het heeft geen historische component; het is totaal anders van toon en uitwerking en moet dan ook als een buitenbeentje worden beschouwd ten opzichte van wat ik eerder heb gedaan. Ook de titel is niet raadselachtig. Het vierde boek heet Sandy van het Sterrenduin en het gaat over... inderdaad.

Het vijfde boek is weer een historische roman. De titel: Lieve Deugd. Lieve is een meisjesnaam die ten zuiden van de grote rivieren regelmatig voorkomt. De Deugd is haar devies, en omdat ze geen echte achternaam heeft (ze is niet van adel) wordt ze ook bij haar bijnaam genoemd. Het verhaal speelt in 12e eeuws Toxandrie (ongeveer west Brabant), en voor gewone mensen is armoede en dus honger altijd maar een enkele stap verwijderd van hun leven. Voor Lieve is het belangrijk dat ze haar vader vrijwaart van die angst. Het bepaalt haar leven en handelen. Maar ze is ook een gewone jonge vrouw, met de dromen en verlangens die alle jonge vrouwen hebben.


Het zesde boek is een jolig verhaal, zonder historische component. Een jonge man, Joris, erft veel geld en weet van gekkigheid niet wat hij moet doen. Een jet setter. Zijn tante heeft het hoog in de bol. Ze dringt er op aan dat hij snel trouwt met een meisje uit oude adel. Dat was wat zijn overleden grootvader zou hebben gewild, zegt ze. Hij vraagt haar ten huwelijk en ze zegt ja. Maar de verloving is geen dolle boel. En buiten de jetset leven andere mensen met andere opvattingen. Een draak van een mens toont hem zijn eigen drakerigheid. En een slachtoffer van zijn vader doet er een schepje boven op. Zijn leven krijgt een ernstig gezicht.

Het zevende boek verhaalt van drie generaties Welshe vrouwen, die zich gebonden weten aan, of verbonden met, de Keltische cultuur die in Wales nog springlevend is. Hoe dat uitpakt voor elk van hen, voor de grootmoeder, de moeder en de (klein-)dochter, wordt in deze roman verhaald. Hoofdpersoon is kleindochter Branwen, die jaren in Amerika heeft gewoond en zich daar heeft aangepast aan andere normen en waarden. Als ze terugkeert denkt ze snel weer te wennen. Maar de eilandbevolking kijkt daar anders tegenaan. Als ze in de winternacht wordt opgesloten in een onderaardse gang, staat haar leven op het spel. Hoe is het zo ver gekomen?

Roman nummer acht is een historische familieroman. Ditmaal speelt het verhaal zich af in Amsterdam in de twintigste eeuw. Een straatarme Amsterdamse familie weet met moeite en hard werken het hoofd boven water te houden. De uitzichtloze armoede, en hoe die zich ontwikkelt, vormen het thema van dit grotendeels waargebeurde verhaal. Hoofdpersonen zijn de vrouwen van deze familie, vooral omdat de mannen zich vaak aan familiale verplichtingen onttrekken. Veel kinderen worden 'buiten de echt' geboren, of 'ondergeschoven' in een al bestaand huwelijk. Er zit een patroon in, constateert een van de vrouwelijke hoofdpersonen.

De negende roman is een novelle getiteld Het Apollo Orakel, geeft een kijkje achter de schermen van de filmwereld. Het verhaal speelt op het Griekse eiland Rhodos, in de late jaren zestig van de twintigste eeuw. Dat is de tijd van de doorgeslagen seksuele revolutie, en dat is merkbaar. Het is ook een tijd zonder internet en mobiele telefoons. De digitale revolutie is nog verre toekomstmuziek. Films worden opgenomen op celluloid, met zware logge camera's. Als er op locatie wordt gefilmd is er geen behoefte aan communicatie; die ontstaat pas als alles vast dreigt te lopen.

De tiende roman 'Een huisje in het bos' is eveneens kort. Ondertitel is dan ook: een gruwelijke novelle. Een jonge schrijfster huurt een huisje in het bos om er een moordverhaal te schrijven. Daarin reageert zij haar frustratie af, omdat haar vriend heeft aangepapt met haar beste vriendin. Dat voelt als dubbel verraad. Als er een moord plaatsvindt, is natuurlijk de vraag, wie het heeft gedaan. Omdat het sporenmateriaal is vervuild, kan alleen een bekentenis uitkomst brengen. Lukt het de politie om de dader te pakken te krijgen?

De elfde roman is alweer een novelle, getiteld 'De meiden die op reis gingen om te filosoferen'. Het is een doldwaas verhaal, geïnspireerd door de bizarre stijl van Jonas Jonasson. Het schrijven van een verhaal dat maling heeft aan politieke of maatschappelijke 'correctheid' was een ontzettend leuke bezigheid. Mies en Neelie gaan naar Nepal om oosterse en westerse filosofie te vergelijken. Ze vinden op Schiphol een zakje gevuld met diamanten. Ze leveren het niet in bij Gevonden Voorwerpen, want ze azen op het vindersloon. Maar ze hebben geen zin om hun vliegtuig er voor te missen. Ze nemen de diamanten dus mee in hun bagage. Maar de diamantrovers zijn te weten gekomen wie hun buit heeft opgeraapt. Ze gaan de meiden achterna, en zitten ze op de hielen.

De twaalfde roman is getiteld De vrouw die geen geraniums kocht. Nee, het gaat niet over bloemen en plantjes. Het is een spionage roman, waarbij het persoonlijke leven van de vrouwelijke spion belangrijker is dan bij mannelijke spionnen. Aanvankelijk verricht ze alleen koeriersdiensten, maar langzamerhand wordt haar werk spannender. En grimmiger. Ze vindt de liefde van haar leven, maar naast hoge toppen zijn er ook diepe dalen. Uiteindelijk vindt ze haar levensbestemming, en die heeft niets (meer) met spionage te maken...
Zie voor meer uitleg de beschrijving van de afzonderlijke boeken. Behalve een korte inhoud, staat daar ook een fragment, en iets over de totstandkoming en uitwerking van de verhaalslijn.


*

1. De druide van Caledonia. Het verhaal van een onmogelijke liefde
Vormgever: Bergboek. Haarlem, 2005. 533 pp.
Copyright 2005: Leny van der Ley.
ISBN 90-809241-40-3.
Opdracht: Voor mijn lieve dochter Ellen
Citaat:
'Want woorden zijn magie, zij hebben magische krachten die geen mens kan weerstaan.'

2. Vrouwen van de steen
Vormgever: Kirja/Bergboek. Haarlem, 2007. 452 pp.
Copyright 2007: Leny van der Ley.
ISBN 978-90-77764-58-9.
Opdracht: Voor Peter, liefhebbende zoon, filosoof, wijze raadgever.
Citaat:
'Wie zich openstellen om te luisteren en te helpen, om te genezen en te helen, zijn gezegenden'.
'Genezen is liefhebben'.

3. De Spaanse heks
Vormgever: Kirjaboek. Haarlem, 2009. 414 pag.
Copyrighjt 2009: Leny van der Ley.
ISBN 978-94-6008-059-3
Opdracht: voor Duschka, die ik als een geschenk-dochter in mijn leven mocht verwelkomen.
Citaat:
'Wie van allen die helend of zorgend werken, wil niet kunnen beschikken over dat magische moment, die toverformule of dat wondermiddel dat voorbij de gewone menselijke maat reikt?'
'En welke vrouw wil niet, voor die ene geliefde, een klein beetje heks zijn, hem betoveren en hem een liefdesdrank brouwen?'

4. Sandy van het Sterrenduin
Uitgever/vormgever: Free Musketeers, 2010. 188 pag.
Copyright 2010: Leny van der Ley
ISBN nr 978-90-484-1286-0.
Opdracht: voor mijn zusjes Joke en Marja
Citaat:
'Sommige boeken zijn als goede vriendinnen; je kent ze goed en toch wil je ze telkens opnieuw ontmoeten. En soms krijgen 'oude vriendinnen' een moderne Hollandse soul-mate.'

5. Lieve Deugd
Vormgever: Kirjaboek.
256 pag.
Copyright 2012: Leny van der Ley
ISBN 978-94-6008-130-9
Opdracht: Voor Barbara en Toon
Citaat:
'De ware familieband is er niet perse een van bloed, maar van liefde, respect, en het ervaren van een diepe vreugde in elkaars bestaan.'

6. Drakengevecht
Vormgever: Kirjaboek
270 pag.
Copyright 2014: Leny van der Ley
ISBN 978-94-6008-210-8
Opdracht: voor Anita en Steven, en voor Mirjam en Patrick
Citaat:
'Liefde overwint misschien niet alles, maar wel heel veel.'

7. Branwen - dochter van Ynys Mon
Vormgever: Kirjaboek
327 pag.
Copyright 2015: Leny van der Ley
ISBN 978-94-6008-234-4
Opdracht: voor Marja en Mirjam, reisgenoten die misschien iets herkennen
Citaat:
'O Ynys Mon, o heilig eiland van magie en levenskracht...'

8. De Wittenburg dynastie
Vormgever: Kirjaboek
177 pag.
Copyright 2016: Leny van der Ley
ISBN 978-94-6008-267-2
Opdracht: voor mijn kinderen en kleinkinderen
Citaat:
" Hoop op een betere toekomst blijft de kurk waarop de mensheid drijft. "

9. Het Apollo orakel
Vormgever: Lecturium uitgeverij
136 pag.
Copyright 2017: Leny van der Ley
ISBN 978-90-484-4278-2
Citaat:
" Film is de leugen van het leven en de waarheid van de droom. "

10. Een huisje in het bos Een gruwelijke novelle.
Vormgever: Lecturium uitgeverij
116 pag.
Copyright 2018: Leny van der Ley
ISBN 978-90-484-4414-4
NUR 331
Opdracht: voor Sybren Kalkman, wiens vindingrijkheid mij inspireerde
Citaat: " Een moord komt naar men zegt altijd uit "

11. De meiden die op reis gingen om te filosoferen
Vormgeving: EZBook, Blaricum
124 pag.
Copyright 2019: Leny van der Ley
Opdracht: voor een lezer die het onverwachte durft te omarmen
Citaat: " Je hoeft niet altijd te zoeken om te vinden. "

12. De vrouw die geen geraniums kocht
Vormgeving: EZBook, Hilversum.
187 pag.
Copyright 2020: Leny van der Ley
Opdracht: Voor Anita
Citaat: " De basis van vriendschap is onvoorwaardelijk vertrouwen. "
[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020