» HISTORISCH HAARLEM
*

Haerlem - een historische vereniging

De Historische Vereniging Haerlem waarvan ik lid ben, beschikt over een wel heel historisch 'clubgebouw'. Zetel van onze vereniging is Gebouw 'De Hoofdwacht', een van de oudste stenen gebouwen van Haarlem. Het gebouw, waarvan de oudste delen uit het midden van de dertiende eeuw stammen, bevindt zich aan de Grote Markt 17, op de hoek van de Smedestraat. De foto dateert uit 1870, toen de huzaren er nog gelegerd waren, als opvolgers van de opperofficieren (Hoofdwacht) van de schutterij.
*

Historisch onderzoek is in principe een eenzame bezigheid. Graven in archieven, lezen van boeken, artikelen, bronnenmateriaal. Feiten en meningen selecteren. Reflecteren op al die gegevens, nadenken over een langzaam zich vormende eigen mening over het onderwerp. En dat is nog maar de helft van het werk. Vervolgens moet dat alles zijn beslag krijgen in een zorgvuldig geschiedverhaal.
Schrijven is eveneens een eenzame bezigheid. Niet alleen moet de inhoud juist zijn, maar die inhoud moet ook worden vormgegeven in een taalkundig correcte structuur, die ook nog eens prettig leesbaar moet zijn voor de geïnteresseerde lezer m/v.

Om deze redenen is het aangenaam om samen te werken in een historisch onderzoeksproject. Dat vormt ook een belangrijke pijler onder het bestaansrecht van de Historische Werkgroep Haerlem
Hieronder staan de historische publicaties waaraan ik sinds 2002 heb meegewerkt, als actief lid van de Historische Vereniging Haerlem, in de Historische Werkgroep die deel uitmaakt van die vereniging. Vanaf 2000 als gewoon werkgroepslid, en tussen oktober 2001 en juni 2011 als voorzitter. Daarna heb ik me een poos teruggetrokken als actief lid. Totdat ik in 2014 de draad weer heb opgeraapt. Als gewoon lid, en zonder (behoefte aan) een eigen project, maar in een ondersteunende rol.

Voor een totaal-overzicht van de vele tientallen publicaties van de werkgroep sinds 1974: ga naar de website van haerlem.nl, . Ga daarna met de muis in de rode kopbalk naar 'werkgroepen', dan naar 'historische werkgroep' en vervolgens naar 'publicatielijst' en klik op het gekleurde PDF bestand.

*
Publicaties waaraan ik een bijdrage heb geleverd:


Marcel Bulte, Wim Post:
'Bloeiende bedrijvigheid - 400 jaar bloembollenbedrijven in zuid-Kennemerland'.
Haarlem, 2002, 264 pp.
(redactionele ondersteuning gegeven).

Leny Wijnands
in Haerlem Nieuwsbrief 2002, nr 4:
'Breda, een beetje Haarlem in het zuiden'.

Marcel Bulte e.a.:
'De Heiliglanden en de Kamp. Wonen en werken aan de vroegere zuidrand van Haarlem'.
Uitg. Vrieseborch, Haarlem, 2004.
Werkgroepsproject.
(meegewerkt aan het historisch onderzoek, en voorwoord geschreven).

Wim Post, Leny Wijnands-van der Ley,
in: Haerlem Nieuwsbrief 2004 nr 1:
'Wat hebben we hier een kou geleden. 30 jaar Historische Werkgroep'.

L. Wijnands-van der Ley,
in Haerlem Jaarboek 2005 (uitgeg. 2006), p. 129-175:
'De Vereniging Geloof en Wetenschap (1908-1960). Een fragment uit de geschiedenis van de verzuiling in Haarlem'.
(eigen individueel onderzoek).

Thon Fikkerman (gids), Daan Kerkvliet (fotograaf), Leny Wijnands (tekst),
in Haerlem Nieuwsbrief 2007, nr 3:
'De Erwtenzak'.

Leny Wijnands-van der Ley (onderzoek en redactie) ism leden van de HWVH:
'Meer dan steen... De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu'.
148 pp.
Wormer/Haarlem, 2007.
Werkgroepsproject.

Thon Fikkerman, Daan Kerkvliet, Leny Wijnands,
in Haerlem Nieuwsbrief 2008 nr 1:
'De concrete stedenband Haarlem-Mutare, in de Spaarnoogbuurt'.

Thon Fikkerman, Daan Kerkvliet, Leny Wijnands,
in Haerlem Nieuwsbrief 2008 nr 2:
'Doornroosje in Haarlem'.

Thon Fikkerman, Daan Kerkvliet, Leny Wijnands,
in Haerlem Nieuwsbrief 2008 nr 3:
'Het huis met de handtekening ... van de Haarlemse architect Jacob London (1872-1953)'.

Leny Wijnands, Piet de Rooy
'Historische Canon van Haarlem'
95 pag., rijk geïllustreerd
HDC MEdia, 2008

Thon Fikkerman, Daan Kerkvliet, Leny Wijnands,
in Haerlem Nieuwsbrief 2010, nr 1:
'Luisteren naar je voeten'

Leny Wijnands
in: Haerlem Nieuwsbrief 2010, nr. 2
Historische Werkgroep: vraagbaak of doorgeefluik? (over de vraag wat het oudste deel van Haarlem is)

Leny Wijnands-van der Leij
in: Haerlem jaarboek 2009 (uitgeg. 2010), p. 118-150
'De Haarlemse architect Jacob London (1872-1953)

Leny Wijnands-van der Leij
in: Haerlem Nieuwsbrief 2010, nr 3:
De historische werkgroep: vraagbaak of doorgeefluik? (over de moderne schrijfwijze van de stadsnaam)

Carly Misset ea: De Canon van Kennemerland, 2010
De geschiedenis van Kennemerland in 27 verhalen
(Mijn bijdrage: redactionele ondersteuning, en verhaal 21.)

Leny Wijnands: De heks van Haarlem?
In: HRLM Haarlemse stadsglossy nr 37, 2014, p. 72-73

Klaas de Jong: Zuiderhout, een Haarlemse wijk tussen Spaarne en Hout
Uitg. Spaar en Hout, 2015.
(Mijn bijdrage: redactionele en praktische ondersteuning)

Leny Wijnands: Van bioscoop tot kerk, van kerk tot fitness centrum
In: HRLM Haarlemse stadsglossy nr 39, 2015, p. 90-94
met foto's van Wim Post

Klaas de Jong: Pieter Rixtel 1643-1673, een dichter zonder rust.
Uitg. Verloren, Hilversum, 2015
(Mijn bijdrage: redactionele ondersteuning)

Leny Wijnands: Oom Gips in Haarlem
in: HRLM Haarlemse stadsglossy nr 41, 2015, p. 92-96.

Leny Wijnands: Zo brutaal als de beul van Haarlem
in: HRLM Haarlemse stadsglossy nr 44, 2016, p.36-42

Dick van Gijlswijk: Alle arme kinderen naar school!
De stadsscholen van Haarlem 1757-1857
Uitgave van Historische Vereniging Haerlem, 2016
(mijn bijdrage: tekstadvies)

Leny Wijnands: Haarlem als Sint Baaf-stad
in: HRLM nr 51, 2017, p. 36-42

Boudewijn van Os: De kleine geschiedenis van Haarlem, voor Dummies.
Uitgever: BBNC, Amersfoort, 2017
(mijn bijdrage: redactie op taal, interpunctie en historische context, met hier en daar korte toevoegingen. Ook Klaas de Jong, Neerlandicus, heeft op taal gecorrigeerd)

Chris Brunner: De Adriaan - Biografie van een stadsmolen
uitgeverij Loutje, Haarlem 2017.
(mijn bijdrage: historische screening)
ISBN 978 94 91936 07 4
144 pag.

"Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572-1573)"
door Barbara Kooij.
(mijn bijdrage: eerste hulp bij opzetten; eerste redactionele ondersteuning)
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2018.
ISBN 978 90 8704 74 67
334 pag.


Verder nog:

Schrijven van teksten bij historische tentoonstellingen, in 2007 (gebedshuizen in Haarlem) en 2015 (Handel en wandel in de Damstraat).

Diverse artikelen voor de Haerlem Nieuwsbrief, en voor de website www.haerlem.nl .

Het bijwerken van de publicatielijst van de Historische werkgroep op bovengenoemde website van de vereniging, enkele malen per jaar.

Korte artikelen in HRLM, de Haarlemse stadsglossy, geschreven voor een breed publiek.
[ terug... ]Omhoog

BOEKEN (LABELS)

 • ELK ONDERSTAAND LABEL BEVAT DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN BOEK.

De druide van Caledonia

 • Historische roman. 533 pag. Copyright 2005: Leny van der Ley. ISBN 90-809241-40-3.

Tante Tanneke

 • Kinderboek. 233 pag. ISBN 90-700668-59-4. Copyright 2005: Leny van der Ley.

Twee handen vol

 • Schrijvers-collectief De Meer en Meer. Illustr: Joke Vastenouw. ISBN-10: 90-77764-43-7. ISBN-13: 978-90-77764-43-5. Copyright 2006: de auteurs (eigen verhalen) 216 pag.

De Hoofdprijs

 • De Hoofdprijs ea verhalen. 220 pag. Copyright 2006: Leny van der Ley. ISBN-10: 90-77764-60-7. ISBN-13: 978-90-77764-60-2. Haarlem, 2006.

Vrouwen van de Steen

 • Roman. 452 pag. Copyright 2007: Leny van der Ley. ISBN: 978-90-77764-58-9.

Meer dan steen ...

 • De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu. Historisch onderzoeks-project. Eindred.: Leny Wijnands-van der Ley. Wormer/Haarlem, 2007. ISBN 978-90-78381-07-5. 148 pag. met honderden foto's.

Tanneke / Tijdtrimmer

 • Tante T. en de Tijdtrimmer. Kinderboek. 206 pag. Copyright 2008: Leny van der Ley. ISBN 978-90-77764-92-3.

Canon van Haarlem

 • Hist. Canon van Haarlem. Leny Wijnands, Piet de Rooy. 95 pag. Als serie in H'lems Dagbl. (mei-sep 2008). Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-27-0. Haarlem, 2008.

Tanneke / Zwerfbezem

 • Tante T. en de Zwerfbezem. Kinderboek. 160 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-020-3.

De Spaanse heks

 • Roman. 414 pag. Copyright 2009: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-059-3.

Sandy vanhet Sterrenduin

 • Roman. 188 p. Copyright 2010: Leny van der Ley. ISBN 978-90-484-1286-0.

Thrillende handen

 • Schrijverscollectief De Meer en Meer. ISBN 978-945-008-081-4. Copyright 2010: de auteurs (eigen verhaal) 254 pag.

De blauwe tegel

 • De blauwe tegel ea verhalen. Verhalenbundel. 256 pag. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-098-2

Vierspan

 • Vier spannende verhalen. Copyright 2011: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-126-2. 276 pag.

Lieve Deugd

 • Hist. roman. 256 pag. Copyright 2012: Leny van der Ley ISBN 978-94-6008-130-9.

Tanneke / 7 mijlszeiler

 • kinderboek. 159 pag. ISBN 978-94-6008-148-4. Copyright 2012: Leny van der Ley

Het eiland v. Pep en Lis

 • kinderboek. 111 pag. ISBN 978-94-6008-179-8. Copyright 2013: Leny van der Ley

Kasteelspoken ea

 • Kasteelspoken en andere narigheid. Vier verhalen. 283 pag. Copyright 2013: Leny van der Ley. ISBN nummer 978-94-6008-180-4.

Drakengevecht

 • Roman. 270 pp. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN:978-94-6008-210-8

Ratatouille

 • verhalenbundel. 229 pag. Copyright 2014: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-229-0.

Branwen -Ynys Mon

 • Branwen - dochter van Ynys Mon. 268 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-234-4.

Pep en Lis op vakantie

 • kinderboek, 93 pag. Copyright 2015: Leny van der Ley. ISBN 978-94-6008-257-3

De Wittenburg dynastie

 • Historische familieroman. 177 p. Copyright 2016: Leny van der Ley. ISBN: 978-94-6008-267-2

Gebrandmerkt

 • 25 middeleeuwse verhalen. 260 p. Copyright 2016: GodijnPublishing, Hoorn. ISBN 978-94-92115-19-5.

Lente-perikelen

 • Verhalenbundel. Schrijfgroep Primavera. 191 p. Copyright 2017: de auteurs (eigen tekst). ISBN: 978-94-6008-295-5.

Het Apollo orakel

 • novelle. 136 pag. ISBN: 978-90-484-4278-2. Copyright 2017: Leny van der Ley

Vallend blad

 • Korte verhalen. 137 pag. Copyright 2018: Lenyvanderley. ISBN 978-904-844-3734. NUR 303.

Een huisje in het bos

 • Moordverhaal. Copyright 2018: Leny van der Ley. 116 pag. ISBN: 978-9048-4441-44. NUR 331.

De meiden die...

 • De meiden die op reis gingen om te filosoferen. Novelle. 124 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

Triade - drie verhalen

 • Drie verhalen over moord en doodslag. 218 pag. Copyright 2019: Leny van der Ley.

De vrouw... geraniums

 • Roman. Copyright 2020: Leny van der Ley 187 pag.

Copyright 2002-2020